Bán hàng 365 luôn hỗ trợ bạn 24/7Khi tôi mở thêm chi nhánh thì chi phí sẽ tính thế nào?
Quang Anh Staff asked 9 months ago

365 có chính sách chiết khấu cực mạnh cho các chi nhánh mở tiếp theo, giảm tới 60% giá trị gói đang dùng. Còn có riêng chính sách ưu đãi vs các doanh nghiệp muốn kí nhiều chi nhánh.