Bán hàng 365 luôn hỗ trợ bạn 24/7Khi tôi mở thêm chi nhánh thì dữ liệu có phải nhập lại không? Mức chi phí sẽ tính thế nào?
Quang Anh Staff asked 9 months ago

Quý khách không cần nhập lại dữ liệu mà có thể sử dụng toàn bộ dữ liệu đã nhập trước đó và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. Ngoài ra quý khách còn có thể kinh doanh nhiều lĩnh vực trên cùng một tài khoản bằng việc tách riêng danh mục hàng của từng chi nhánh. Chi phí sẽ được giữ nguyên theo mức quy định trong hợp đồng giữa quý khách và 365.